Стената от конопени тухли притежава топлоизолационни свойства, които превишават няколко пъти показателите на тухлените и бетонни стени при еднаква дебелина, което означава, че при една и съща застроена площ се печели по-голяма жилищна площ. Конопените стени акумулират топлината и я разпределят равномерно в цялото помещение. Затова във вашия дом ще бъде топло дори при ниски температури навън.

Конопените тухли и варо-конопената мазилка поддържат постоянни нива на относителна влажност в сградата, абсорбирайки всяка кондензация, и предотвратявайки образуването на мухъл и създават една качествено различна среда в помещението, което ограждат.
 

Този строителен материал:
• Създава топлинен и акустичен комфорт;
• Устойчив е на огън, на студ, на насекоми и гризачи;
• Няма токсични изпарения в случай на пожар;
• Има нисък разход на енергия по време на строителството и експлоатацията на сградата;
• Може да се рециклира в края на полезния живот.

Когато си пожелаваме нещо винаги на първо място поставяме здравето. А здравето е свързано със средата, в която живеем.

Fargo house will research hemp construction material | MPR News

Modular Designs - Hempcrete Natural Building

Hempcrete Round House | Round house plans, Home design floor plans, Round  house

Източник: Белчински Извор