Ново проучване показва, че ТНС може да помогне за изместването на концентрирането върху негативни изражения към позитивни такива. Счита се, че депресията има обратния ефект.

Способността да разпознаваме как някой друг се чувства по израза на лицето му е от съществено значение за това как си взаимодействаме. Интересното е, че употребяващите канабис може би имат уникално предимство, сочи ново изследване от Холандия.

В проучването, публикувано онлайн в Европейския Невропсихофармакологичен вестник, са участвали 11 здрави участници, на които е дадено ТНС или плацебо преди да бъдат подложени на различни тестове за емоционална преработка и разпознаване на изражения.

Един от тестовете включва правилно идентифициране на щастливи и уплашени лица. Изследователите откриват, че тези, на които е дадено ТНС, изпитват затруднения при разпознаването на уплашени лица, но без проблем посочват щастливите. Скенерите потвърждават този ефект, което води авторите до заключението, че ТНС измества концентрирането на мозъка от негативните изражения към позитивни.

„...нашето проучване показва, че приложението на ТНС предизвиква цяла мрежа преходи от пристрастие към негативно емоционално състояние към пристрастие към позитивно такова, придружено от намалена способност за разпознаване на стимули с отрицателно емоционално съдържание.”

Интригуващо е, че разпознаването на изражения при пациенти с депресия, действа по обратния начин. Депресираните хора са настроени повече към негативни изражения, или, както авторите обясняват, изпитват „пристрастие към негативни сигнали”.

В този случай ТНС действа като антидепресант.

„...антидепресантите намаляват това предпочитание при пациентите и изглежда, че предизвикват промяна в емоционалното състояние при здрави доброволци, подобна на тази, свързана с ТНС в настоящото изследване.”

Антидепресиращият ефект на канабиса може да обясни защо нивата на депресия при употребяващите канабис са по-високи в сравнение с общото население. ( т.е. самолечение).

Казано по друг начин: Липсата на канабиноидна активност може да „допринесе за необичайни емоционални реакции, както се вижда при пациенти с тежка депресия”, пишат авторите.