Медицината е изкуството да се подражава на лечебното въздействие на природата.
- Хипократ

Лечение на Епилепсия и пристъпи с канабис:

Епилепсия (на гръцкиεπιληψία – нападам, атака), известна още като morbus sacer (от латинскисвещена болест, от старогръцкия глагол „епиламбано“ (ἐπιλαμβάνειν), κξιςξ ξηνΰχΰβΰ „υβΰωΰμ, ργπΰαχβΰμ, ξαηεμΰμ“)[1]), е група дълготрайни неврологични нарушения, характеризиращи се с епилептични пристъпи.[2] Тези пристъпи представляват епизоди, които може да варират от кратки и почти незабележими до дълги периоди на силни конвулсии.[3] При епилепсия пристъпите са с тенденция да се повтарят, без да има пряка причина.[2] Пристъпи, които се дължат на специфична причина, не се считат за епилептични.[4] Тя е едно от най-разпространените неврологични заболявания, характеризиращо се с повтарящи се, от нищо непредизвикани епилептични припадъци. Днес един на всеки сто души в света е болен от епилепсия. Хората, болни от епилепсия, се наричат епилептици .

В повечето случаи причината е неизвестна, въпреки че някои хора развиват епилепсия вследствие на претърпяна мозъчна травма, инсулт, рак на мозъка, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества и други. Епилептичните пристъпи са резултат от прекомерна и анормална активност на кортикалните неврони в мозъка.[4] При диагностицирането обикновено се цели изключване на други проблеми, които могат да причиняват подобни симптоми (като например синкоп), както и да се установи дали има наличие на преки причини. Епилепсия често може да се потвърди чрез електроенцефалограма.

Епилепсията не може да се излекува, но при 70 % от случаите пристъпите може да се контролират с лекарства.[5] Възможни алтернативи за хората, при които пристъпите не се повлияват от лекарства са хирургическа операцияневростимулация или промени в хранителния режим. Не всички епилептични синдроми са доживотни и значителен брой от хората получават подобрение до степен, при която вече не е необходимо да се приемат лекарства.Резултати за лечение на Епилепсия и пристъпи с канабис:Условия за ползване / Terms of use