Ново изследване публикувано в Международния Журнал по Лекарствена Политика установява, че около 80% от лишените от свобода в швейцарските затвори консумират канабис. Освен това, служителите в затворите са напълно наясно с този факт. Още повече, те вярват, че тази практика има положителен ефект върху цялостната среда в затвора.

Според проучването, затворниците посочват много разнообразни ползи, които те получават чрез консумацията на канабис. "Участниците са показали сходни становища относно последиците от употребата на канабис, които са описани, както на индивидуални така и на институционални нива: обезболяващи и успокояващи ефекти, самопомощ да се премине през цялото това затворническо изживяване, облекчаване на стреса, улесняване на съня, намиране на нови приятели, предотвратяване на насилието и социална свобода."

Персонала в затвора вярва, че употребата на канабис е безопасна и мирна практика. Те също вярват, че премахването му, ще увеличи насилието и употребата на тежки наркотици в затворите.

В Швейцария, употребата на канабис е нищожен криминален приоритет, за разлика от САЩ и България, въпреки че в същото време е забранен от закона.

Това изследване е едно от първите, които показват позитивните ефекти от постоянната употреба на канабис от затворници.