Развитието на невронните връзки в мозъка през детските години могат сериозно да се повлияят от различни външни фактори – например редовната и честа употреба на канабис. Ново проучване в Журнала на американската академия за детска и юнушеска психиатрия алармира, че когнитивният контрол – ансамбълът от процеси, по които мозъкът управлява, регулира и насочва поведението, импулсите и вземането на решения, базирано на цели – е директно засегнат.

Изследователите открили, че промените в мозъка били по-незначителни в индивиди, които наскоро са спрели да употребяват канабис, и съответно доста по-сериозни, при тези, които са пушили през последните дни. Допълнително, резултатите показали, че промените са значително по-големи и постоянни при тези от хората, които са започнали да употребяват канабис през годините, през които мозъкът още се е развивал.

„Повечето зрели хора, които днес страдат от различни зависимости, са започнали да имат проблеми с наркотици и алкохол в ранните тийнейджърски години – период на развитие, при който невронните връзки все още растат. Така мозъкът на младите всъщност се оказва най-уязвим от употреба на различни субстанции – в конткретния случай канабис под формата на цигара, който е и най-популярнен след алкохола и цигарите сред подрастващите“, коментира проф.д-р Мерилин Сир – водещият учен, който стои зад изследването.

Резултатите са базирани на фунцкионален магнитен резонанс (fMRI), като в изследванто участие вземат 28 подрастващи и млади възрастни между 14 и 23 г., които употребяват канабис често и 32-ма от същата възрастова група, които не употребяват. Участниците в изследването е трябвало да решат проблем, свързан с когнитивнен конфликт. Очаквано резултатите на употребяващите, сравнени с тези на неупотребяващите, били коренно различни. Първата група показала значително намаление във времето на активация на фронтостриаталните връзки, които поддържат когнитивния контрол и разрешанвато на конфликти.

Изследването би могло да се използва за намаляване на опасностите от ранни зависимости към наркотични вещества, включително алкохол, както и да хвърли нова светлина върху проблемите с ранната употреба, която е популярна сред младите по целия свят.