Взривът предизвика силно замърсяване на земеделските площи в радиус от 30 км около реактора. Комбинацията от нова технология (фиторемедиация) и стара култура (индустриален коноп) предoставя начин за обеззаразяване на радиоактивната почва.

През 1998 г. CGP, PHYTOTECH и украинският институт за ливадни култури са започнали засаждането на индустриален коноп за отстраняване на замърсители в почвата близо до Чернобил.

CGP е екологично ориентирана мултинационална корпорация, която финансира отглеждането и преработката на устойчиви промишлени култури като лен, кенаф и индустриален коноп. CGP работи в Северна Америка, Европа и Украйна.

PHYTOTECH e oрганизация специализирана във фиторемедиацията. Този метод се използва за отстраняване на радиоактивни елементи от почвата и водата. Той служи също за почистване на метали, пестициди, разтворители, експлозиви, суров нефт, полиароматни въглеводороди и извличане на токсини от депата.

Растенията разграждат органични замърсители и стабилизират металните замърсители, действайки като филтри или капани.

Основан през 1931 г., Институтът за ливадните култури е водеща изследователска институция в Украйна, работеща в областта на семепроизводството. Функциите му включват отглеждането на семена, отглеждането, събирането и преработката на коноп и лен. Той има генетична банка, включваща 400 вида коноп от различни региони на света.
 

"Конопът се оказва едно от най-добрите фиторемедиативни растения, които успяхме да намерим," каза Славик Душенков.

 

В Института се разработват и нови технологии за събиране и обработване на коноп, чиято библиотека съдържа над 55 000 тома предимно за отглеждането на коноп и ленената промишленост.