Ракът на гърдата си остава един от най-злокачествените тумори сред жените на запад и става причина за 22.9% от всички ракови заболявания сред жените по света. През 2008, ракът на гърдата е взел над 450.000 жертви в целия свят.

Канабиноидите и Ракът

Въпреки, че медицинските качества на конопа са документирани за първи път преди хиляди години от хората, терапевтичния потенциал на канабиноидите - медицинският състав намерен в конопа - като лечение за рака, бе открит наскоро. От 1990 насам, множество предклинични изследвания демонстрират анти-туморния ефект на канабиноидите върху различни видове тумори.

Изследванията показват, че канабиноидните рецептори са свръхекспресивни към туморните клетки на определени ракови заболявания, като рака на черния дроб, простатата и гърдата. По този начин изследоватителите са стигнали до там да повярват, че ендоканабиноидната система може да е регулирана в рака като вродена биологична атака, бореща се срещу заболяването.

Изследванията също показват, че когато канабиноидите са приложени и пристегнати към тези рецептори, те са способни да забавят растежа на раковите клетки, предотвратявайки разпространението им и причинявайки тяхната смърт. Още повече, открили са как канабиноидите разрушават туморните антиогенези - увеличаването в локализираното кръвотечение, причинено от туморните клетки - и метастазисите - разпространяването на рака към другите органи.

Канабиноидите и Рака на Гърдата

Докато медицинския напредък относно рака на гърдата се развива в последните десетилетия, определени гръдни тумори продължават да са устойчиви на общоприетите стандартни лечения. Ракът на гърдата се състои от тумори, които са различни в своите молекулни структурни профили, водейки медиците към категоризиране на болеста в 3 основни подтипове.

Изследването предлага, че канабиноидите и фитоканабиноидите (главно THC и CBD) може да са полезни в лечението на всичките 3 подгрупи на рака на гърдата с най-силното доказателство на терапевтичния потенциал, посочвайки лечението на херо2-позитвните и тройно-негативни тумори nа гърдата. Терапевтичния потенциал на канабиноидите е много важен за пациенти с тройно-отрицателен рак  на гърдата, тъй като няма стандартна терапия, която да съществува в момента и да прогнозата за тази група пациенти е слаба.

В допълнение към техния анти-раков ефект, проучването показва също, че канабиноидите са значително по-безопасни и не толкова токсични, колкото общоприетите и стандартни лечения.
Канабиноидите са нетоксични към здрави клетки и са добре приемани от пациентите - само предизвикващи сравнително леки нежелани реакции като замаяност и умора.

"Този състав предлага надежда за нетоксично лечение, което може да постигне същите резултати без каквито и да е болезнени ефекти " - Д-р Шон Макалистър

През  2007 г., д-р Шон Макалистър и неговия екип изследователи, са едни от първите, които откриват, че свойствата на Канабиноидите (CBD) за борба с рака могат успешно да се приложат и в леченито срещу рака на гърдата.

Както се оказва, канабиноидите могат да осигурят множество ползи в лечението срещу рака, включително предотвратяването на гадене и повръщане, което се свързва със стандартната химеотерапия, както и намаляне на болката, асоциирана с рака. Изследване показва също, че когато се съчетае с стандартните ракови лечения, канабиноидите са способни да предизвикат синергично действие срещу раковите и туморните клетки, предполагайки че комбинацията от стандартно лечение и лечението базирано на канабиноиди може да е по-силно от прилагането на само едно от леченията.

Клинично прилагане: Текущо състояние

За жалост, научното изследване върху ефекта на канабиноидите срещу рака на гърдата е ограничено до предклиничните проучвания, включващи клетъчни култури и животински модели. Изследователи смятат, че по-далечни предклинични проучвания са необходими, за да се установи, коя популация от пациенти е най- подходяща за канабиноидно лечение и кои канабиноиди най-точно представят най-добрата терапевтична възможност за пациентите преди проучванията да продължат по клиничен път.

Докато тези фактори не се остановят, малко е вероятно онколозите да изпишат канабиноидно лечение срещу рака на гърдата, въпреки факта, че авторите на изследването продължават да отстояват позицията си за необходимостта здравните специалисти да се запознаят с канабиноидните изследвания.

По последни данни (2013) публикувани в Oncology Nurish Forum, съредакторът Сюзъм Уайс Беренд заключва:
" .... канабиноидите демонстрират антитуморна активност/дейност в предклиничните модели на рака на гърдата. Практикуващите специалисти онколози трябва да се запознаят с клиничния потенциал на тези вещества..."

Докато медицинския коноп остава недостъпен за повечето, синтетични лекарства базирани на канабиноиди като Маринол и Сесамет (капсули от синтетично THC) са достъпни за пациенти болни от рак за лечение срещу гадене предизвикано от химеотерапия. Също така, Sativex (синтетичен коноп) бе удобрен в Канада за лечение срещу болката причинена от рака.

Докато модерните канабиноидни исзледвания процъфтяват и продължават да осигуряват убедителни доказателства за ефекта на тези вещества срещу рака, пациентите трябва да са оптимисти относно бъдещето на борбата с рака и на ролята на лечението базирано на канабис, което може един ден да заеме главно място в борбата срещу това тежко заболяване.