Човешката памет не е проста материя, както и канабисът. Многоизмерна, еклектична, загадъчна, непрекъснато променяща се, субективна, лична - нито спомените, нито ефектите от канабиса са лесно разбираеми и става все по-трудно, когато двете са свързани.

Канабисът може да ви накара да помните, да забравите, дори да ви накара да "помните" неща, които всъщност не са се случили.

 

Увреждането на паметта при прекалена употреба на канабис

Проучване, публикувано в списание JAMA Internal Medicine, установи, че прекалената употреба на канабис възпрепятства вербалната памет на средна възраст. Учените са разделили участници в две групи - такива, които често употребяват канабис и въздържащи се. Всички са имали списък с думи, които трябва да запомнят. След 25 минути, тези които прекаляват с употребата си спомнят по-малко от думите, отколкото другата група.

 

Канабисът и фалшиви спомени

Университетският автономен център в Барселона и Институтът за биомедицински изследвания “Bellvitge” проведоха проучване, в което се изследват тези “фалшиви спомени”. Но вместо да накарат участниците да запомнят думи, изследователите им дават списък,който трябва да прегледат. След няколко минути участниците получават друг списък, който е сходен с предишния, но с няколко добавени или близки по смисъл думи. Следователно трябва да изберат само думите от първия списък.

Повече от хората, употребяващи често канабис смятат, че някои от новите думи са били първоначално в списъка. Това може да се дължи на различаващите се мисли и асоциации, които канабисът често причинява, но това е просто спекулация.

 

Подобряване на паметта посредством канабиса

Миналата година са направени нови открития от университета в Бон.  Проучване установи, че канабисът може да обърне процеса на стареене на мозъка при мишки.

Тъй като мишките имат по-кратък живот, когнитивните им способности започват да намаляват още през 12-ия месец. Ето защо учените разделят мишките в три групи - на два, дванадесет и осемнадесет месеца, и им дават малки количества THC за период от четири седмици.

След този период когнитивните функции и производителността на паметта са толкова добри, колкото тези на две-месечни мишки.

"Лечението напълно е обърнало загубата на ефективност при старите животни", съобщава професор Андреас Цимър от Института по молекулярна психиатрия в университета в Бон. 

THC подпомага увеличаването броят на връзките между нервните клетки в мозъка на мишките. Цимър приписва това явление на сходството между THC и ефектите на канабиноидите, които се произвеждат естествено в организма.

"С нарастващата възраст, количеството канабиноиди, естествено образувани в мозъка, намалява", казва Цимър. 

“Когато активността на канабиноидната система намалява, започва бързото стареене в мозъка."

 

Канабисът и носталгията

Макар че никое изследване не установява връзка между канабиса и носталгията, някои от по-емоционалните, дълбоко човешките аспекти на връзката ни с растението най-добре се обясняват от истинските любители на канабиса, а не от наука и факти.

Канабисът подобрява музиката и изкуството - а музиката е един от най-лесните начини за пътуване назад във времето. Колкото повече смисъл и чувства придавате на песента, толкова по-близо до спомена можете да се върнете.

Ароматите също могат да предизвикат силни спомени. Канабисът повишава нашето обоняние, така че колкото повече "усещате" аромата, толкова по-ярък ще бъде спомена ви. Дори непряко, канабисът често е началото на спомените.