Искът да се отмени преследването на индивидуалната употреба бе отправен от Зураб Джапаридзе и Вахтанг Мегрелишвили - членове на опозиционната партия "Гирчи". В съобщението на Конституционни съд се цитират мотивите им, според които пушенето на коноп "не представлява обществена заплаха". Вреда може да има за здравето на употребяващия, но и той си носи отговорност за това, казват още депутатите.

Позицията на парламента бе, че наказването за тази употреба "има важно значение за защитата на населението, особено на непълнолетните, от вредното въздействие на конопа".

Съдът взе страната на ищците и постанови, че "употребата на коноп се явява действие, защитено от свободата на личността".