Панацея ли е канабисът?

Канабисът понякога се представя като панацея. И, въпреки че той не е лекарство за всяка болест, растението притежава – често недооценени – медицински свойства.Знаем, че канабисът работи, но как? Този въпрос днес е все по-актуален, след като промените в закона отварят повече възможности за научни изследвания и терапевтични приложения. Учени от Израел, Канада и други страни са открили, че специфични канабиноиди и терпени – фармакологично активните химически вещества, съдържащи се в растението – имат способността специфично да повлияят отделни болести, да облекчат страданието и болката . Тези открития имат отношение към различните сортове канабис, тъй като съдържанието на канабиноиди и терпени в тях е различно.Компанията Advanced Nutrients започна свои собствени научни изследвания с изпитване на собствените си хидропонни торове върху различни сортове канабис с цел да се оптимизира не само максималния генетичен потенциал на това чудесно растение, но и неговите лечебни качества. В процеса на подготовка за това начинание нашите учени се заровиха в литературата и направиха този обзор на фактите, които науката знае днес за най-разпространените канабиноиди и терпени. Искаме да споделим час по-скоро с вас тези предварителни данни, за да получите знания, които могат да подобрят здравето ви или просто да ви дадат възможност по-добре да разберете широкия терапевтичен потенциал на канабиса.Този специален доклад на Advanced Nutrients е справочно ръководство по най-активните компоненти на канабиса. Тук се обсъждат канабиноидните рецептори в човешкото тяло, както и механизма на действие и ефектите на 16 основни канабиноида, чиито свойства все още продължават да се изучават. Известните биологични ефекти на петте най-разпространени канабиноида са представени под формата на таблици. Обсъдени са също така известните синергизми в действието на терпените и канабиноидите. Накрая е дадена кратка библиография на научни статии, документиращи медицинските ползи от канабиса при 18 по-често срещани заболявания.


Канабиноидните рецептори CB1 и CB2

Как канабиноидите оказват ефект върху човешкото тяло? Това става чрез собствената канабиноидна система на тялото. Ендоканабиноидната система обхваща група невромодулаторни липиди и техните рецептори, сред които най-важни са канабиноидните рептори CB1 и CB2, които се активират от канабиноидите и някои терпени (фиг. 1):CB1 рецепторите са най-много в мозъка и централната нервна система, както и по-малко в други части на тялото. Те са основните посредници за проявата на ефектите на канабиноидите върху мозъка.CB2 рецепторите са намерени най-вече в клетките на периферните тъкани, особено в клетките, свързани с имунната система ис образуването на нови клетки. В отделни участъци на мозъка също са намерени известни количества CB2рецептори.


Канабиноиди

Растението Cannabis произвежда 421 специфични химически съединения, включително 80 вещества наречени фитоканабиноиди, които не са открити в нито едно друго растение. (Izzo_et_al., 2009).Най-много изследвания има върху най-психоактивния компонент на канабиса, Δ9 тетрахидроканабинол (Δ9-THC), който се свързва със специфичните канабиноидни (CB1 и CB2) рецептори.Други канабиноиди, присъщи на растението Cannabis включват канабинол (CBN), канабидиол (CBD), канабихромен (CBC) и канабигерол(CBG). За разлика от ТНС, тези канабиноиди нямат изразени психоактивни ефекти, но също влияят върху цялостните ефекти на канабиса, като се свързват с канабиноидните рецептори (Ben_Amar, 2006).В много по-малки количества се откриват и много други канабиноиди. Техните биологични и медицински ефекти и тяхната токсичност все още се изследват.

Списък на канабиноидите, разглеждани в този доклад

Δ8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC)

Δ8-тетрахидроканабинолова киселина

(Δ8-THCA)

Δ9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC)

Δ9-тетрахидроканабинолова киселина

(Δ9-THCA)

Канабихромен (CBC)

Канабихроменова киселина (CBCA)

Канабициклол (CBL)

Канабидиол (CBD)

Канабидиолова киселина (CBDA)

Канабиелсоин (CBE)

Канабигерол (CBG)

Канабигеролова киселина (CBGA)

Канабинол (CBN)

Канабинолова киселина (CBNA)

Канабитриол (CBT)

Канабиварин (CBV)

 

Описание на отделните канабиноиди


Δ8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC), тетрахидроканабинолова киселина (Δ8-THCA)

Като цяло Δ8-THC се разглежда като артефакт, тъй като той се получава при изомеризацията на Δ9-THC. Концентрацията на Δ8-THC в канабиса е обикновено минимална и той не влияе значимо върху активността на растението. Фармакологията на Δ8-THC е подобна на Δ9-THC, макар той може би е малко по-слаб. Като антиеметик той е равностоен на Δ9-THC.Δ8-THCA е прекурсор в биосинтеза на Δ8-THC.

Δ9-THC, основният психоактивен компонент на канабиса, е изолиран за пръв път в чист вид от Гаони и Мешулам във Вайцмановия институт в Реховот, Израел. Δ9-THC има медицинска употреба. В много малки дози Δ9-THC има невропротективен ефект. Δ9-THC помага против болка и болестта на Паркинсон (Carroll_et_al.,_2012; van_Vliet_et_al.,_2008), използван е също така като допълнителен аналгетик при възрастни пациенти с напреднали форми на рак. Използва се клинично като антиеметик и стимулатор на апетита при болни от СПИН. Освен това, канабиноидът CBD може да потикса някои от негативните психични ефекти на Δ9-THC, като ги прави по-малко остри. Въпреки това, ТНС не се препоръчва на пациенти под 20-годишна възраст, защото мозъците им все още се развиват и защото може сериозно да повлияе на шофирането.Δ9-THCA е прекурсор в биосинтеза на Δ9-THC.


Канабихромен (CBC), канабихроменова киселина (CBCA)

Откритието на CBC, не-психоактивен канабиноид ( De_Petrocellis_et_at.,_2011), е направено едновременно от Клаусен и съавтори и Гаони и Мешулам през 1966 г.. СВС има противовъзпалителни, антивирусни, антибактериални и антигъбични свойства. СВС се смята за един от главните канабиноиди, заедно с другите (CBD, THC и CBN) и следващият най-често срещан канабиноид (след ТНС) в някои сортове, отглеждани в САЩ. Наблюдението, че високи дози СВС корелират с с повишени мозъчни нива на ТНС подсказва за възможни фармакокинетични ефекти при съвмеството им прилагане. Комбинацията от СВС и ТНС има синергичен ефект с повишен противовъзпалителен ефект (De_Long_et_al.,_2010; De_Long_et_al.,_2011). Това откритие привлече сериозно внимание, защото то показва, че СВС може да е полезен терапеттичен агент с много механизми на действие. СВС също така показва и значителен антидепресивен ефект.CBCA е прекурсор в биосинтеза на CBC.


Канабициклол (CBL)

Не-психоактивният канабиноид CBL вероятно влияе на простагландините, липидни вещества, регулиращи контракциите и релаксацията на гладките мускули и други функции. CBL може да има стимулиращ ефект върху метаболизма на арахидонатите, които медиират много процеси, като репродуктивните и ендокринологичните функции.

 

Канабидиол (CBD), канабидиолова киселина (CBDA)

Основният не-психоактивен канабиноид CBD е изолиран за пръв път от Адамс и сътрудници. В екстракти от канабис той може да е до 40 % от масата на канабиноидните съединения . CBD оказва разнообразни фармакологични ефекти, медииране чрез различнимеханизми(Granjeiro_et_st.,_2011;Walsh_et_ar.,_2010).Той е клинично изпитан против безпокойство (Almeida_et_al.,_2013), психози (Fernández Ruiz et al., 2013; Iuvone_et_al., 2004), двигателни разстройства, а също така за обчлекчаване на невропатна болка при пациенти с множествена склероза (Booz,_2011). В експериментални модели CBD се е показал като антиеметик, анксиолитик и антипсихотик и като такъв е вероятено лекарство при лечението на невроинфламация, епилепсия, оксидативни увреждания, гадене и повръщане, безпокойство и шизофрения. Невропротективният потенциал на CBD, основаващ се на комбинацията от противовъзпалителни антиксидантни качества, е особено интересен и в момента е в процес на предклинична оценка за лечението на редица невродегенеративни заболявания. CBD в комбинация с Δ9-THC се изпитва в клиника върхупациенти с болест на Хънтигтън (Hill_et_al.,_2012).CBDA е прекурсор в биосинтеза на CBD.


Канабиелсоин (CBE)

CBE е нов метаболит на канабидиола (CBD). Биосинтезът на CBE от CBD в морски свинчета, прасета, мишки, плъхове и зайци е изследван in vitro. Изследвани са и ефектите му върху телесната температура и съня, индуциран от пентобарбитал (лекарство против безсъние). CBE е слабо активен.

 

Канабигерол (CBG), канабигеролова киселина (CBGA)

CBG е не-психоактивен канабиноид, изолиран за пръв път през 1964 г. от Гаони и Мешулам. В сравнение с другите канабиноиди, обсъдени в този доклад, CBG е изследван по-слабо във фармакологично отношение. Той показва антитуморна и антибактериална активност, която го прави потенцилен кандидат за борба бактерии, резистентни на антибиотици (Almeida_et_al.,_2013). CBG може да блокира ефектите на CBD против гадене и повръщане. Този факт подсказва, че може би е по-ефективно да се третира гаденето с отделни канабиноиди, напр. с CBD, вместо с целия комплекс канабиноиди, които могат да пречат един на друг. Някои изследвания показват, че CBG може да понижи кръвното налягане. CBG има благотворен ефект при възпалителна болест на червата и лечебен потенциал като антидепресант и в лечението на псориазис.CBGA е прекурсор в биосинтеза на CBG.


Канабинол (CBN),канабинолова киселина(CBNA)

Изолиран още през 1896 г. от Ууд и сътрудници в Кеймбридж, CBN е психоактивно съединение, но в сравнение с ТНС е със силно намалени ефекти върху ЦНС. CBN се образува при спонтанното окисление на ТНС. Установено е, че той потиска възпалението и хиперактивността на храносмилателната система. CBN е имуносупресор (т. е. използва се в медицината за намаляване на риска от отхвърляне на присадена кожа и органи и за контрол на автоимунни заболявания). Редица експерименти са показали, че CBN потиска имунната реакция на Т-клетките (Herring_et_al.,_2001; Jan_et_al.,_2002). CBN има и възможна употреба при лечение на рак (De Petrocellis et al.,_2013; Guindon_and_Hohmann, 2013). В момента се извършва изследвания върху CBN като лечебна възможност против амиотрофична латерална склероза (ALS) (Pertwee,_2002).CBNA е прекурсор в биосинтеза на CBN.

 

Канабитриол (CBT)

До днес са идентифицирани девет канабиноида от типа на CBT с допълнителни ОН-групи. Самият CBT съществува под формата на няколко изомера. Неговите биологични функции засега са неизвестни.изомера. Неговите биологични функции засега са неизвестни.


Канабиварин (CBV)

Не-психоактивният канабиноид CBV е аналог на канабинола (CBN), късен с два метиленови моста (-CH2-). Установено е, че CBV има противогърчов ефект (използва се при лечението на биполярно разстройство и невропатни болки) при опити върху мишки и плъхове.

 

Описание на отделните канабиноиди


THC:

Невропротективен ефект, полезен при

1.Лечението на болестите на Паркинсън и Хънтингтън

2.Потиска болката, включително болката, предизвикана от рак

3.Потиска апетита, намалява наднорменото тегло

4.Предпазва сърцето, намалявайки риска от запушване на артериите

5.Потиска гаденето и повръщането

6.Антиепилептичен ефект

7.Модулира запомнянето на силни преживявания

8.Намалява вътреочното налягане

9.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

10.Антидепресивен ефект

11.Засилва образуването на костна тъкан и заздравяването на счупени кости

12.Потиска растежа на бактерии

 

CBC:

1.Потиска болката

2.Потиска възпалението

3.Има антидепресивни ефекти

4.Потиска растежа на бактерии и гъбички

5.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

6.Сънотворно


CBD:

1.Потиска безпокойството

2.Потиска болката

3.Използва се при лечението на диабет и усложненията от него

4.Антихипертензивно средство за лечение на високо кръвно налягане

5.Предпазва сърцето, намалявайки риска от запушване на артериите

6.Има антидепресивни ефекти

7.Невропротективен ефект, полезен при лечение на болестите на Паркинсън,Хънтингтън и Алцхаймер и при множествена склероза

8.Потиска гаденето и повръщането

9.Стимулира апетита

10.Потиска възпалението

11.Антипсихотик, полезен при лечение на шизофренията

12.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

13.Антиепилептичен ефект.За лечение на псориазис\Засилва образуването на костна тъкан ии заздравяването на счупени кости

14.Потиска растежа на бактерии


CBG:

1.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

2.Потиска болката

3.Потиска растежа на бактерии

4.Засилва образуването на костна тъкан изаздравяването на счупени кости

5Противовъзпалителен ефект

6.Има антидепресивни ефекти

7.За лечение на псориазис

8.Невропротективен ефект при множествена

9.склероза

10.Намалява вътреочното налягане

 

CBN:

1.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

2.Потиска болката

3.Засилва образуването на костна тъкан и заздравяването на счупени кости

4.Имуносупресант, намалява риска от отхвърляне на присадена кожа или органи, както за контрол на автоимунни заболявания

5.Потиска мускулните спазми

6.Потиска растежа на бактерии


CBN:

Терпените са обширен и разнообразен клас природни органични съединения. Както канабиноидите, техен естествен прекурсор е геранил-пирофосфата. Той се образува в растението Cannabis и е предшественик както на канабиноидите, така и на терпените.Ароматът и вкусът на канабиса не се дължат на канабиноидите, а на по-летливите терпени, на които се дължи разликата в аромата между различните сортове канабис.Терпените са съставна част на канабисовото етерично масло, сложна смес, съставена главно от монотерпени, дитерпени и канабиноиди.Терпените в канабисовото масло са фармакологично активни и могат да изменят или засилят физиологичните ефекти на канабиноидите, увеличавайки медицинските им ефекти.Според Turner_et_al._(1980) в конопа досега са идентифицирани 58 монотерпени и 38 сескитерпени. Концентрацията на Терпените са съставна част на канабисовотоетерично масло, сложна смес, съставена главно от монотерпени, дитерпени и канабиноиди.Терпените в канабисовото масло са фармакологично активни и могат да изменят или засилят физиологичните ефекти на канабиноидите, увеличавайки медицинските им ефекти.

Според Turner_et_al._(1980) в конопа досега са идентифицирани 58 монотерпени и 38 сескитерпени. Концентрацията на монотерпени е обикновено по-висока от тази на сескитерпените, като варира от 47% до 93% от общото съдържание на терпени (Mediavilla_and_Steinemann,_1997).Монотерпените са по-летливи от сескитерпените и затова са основните съединения, на които се държи разликата в аромата. Някои канабисови сескитерпени се срещат и в етаричните масла на други лечебни растения, напр. Michelia champaca L. и Bulnesia sarmienti.

Синергизмът между канабиноиди и терпени подсказва нови възможности за терапевтична употреба. Взаимодействието между канабиноиди и терпени увеличава ефекта при лечение на болка, възпаление, депресия, безпокойство, зависимости, епилепсия, рак, бактериални и гъбични инфекции. Например, сескитерпенът β-кариофилен селективно се свързва с CB2 рецепторите като техен пълноценен агонист. По тази причина β-кариофиленът е привлекателен кандидат за клинични изследвания на медиираните от CB2 рецепторите противовъзпалителни ефекти.


Главни монотерпени:

Лимонен

β-мирцен

α-пинен

β-пинен


Главни сескитерпени:

β-кариофилен

α-гуайен

α-хумулен