Разположени в полите на Хималаите, на височина около 3,000 метра, цели села и общества съществуват чрез отглеждането на канабис. Хората там са далеч от асфалтирани пътища и са толкова отдалечени от останалия свят, че разстоянията се измерват в часове ходене.

През хилядите декари свободна и частна земя, селяните отглеждат канабис, които след това бива превърнат в чарас. "На световният пазар, чарас се продава като висококачествен хашиш," разказва италиянския фотограф Андреа де Францис, който е обходил и живял с тези общества за последните три години. "Фермерите, които произвеждат скъпоструващата смола печелят много малко и изнемогват в своето оцеляване срещу закона."

"Животът в планината е тежък. Жените работят, колкото мъжете и усещането е за по-скоро матриархално общество."

Канабисът има дълбоки корени в Индийското общество, датиращ още 2,000 години преди христа в хидуиските ръкописи. Въпреки това, растението е било забранено в Индия през 1985 година. Но това, казва де Францис, само е довело до "скок в цената на чарас на световния пазар и дори е влошило положението на селяните, които нямат друга алтернатива, за поминък."