Повечето изследователи, изразяващи загриженост относно администрирането на екстракти от канабис при деца, посочват няколко проучвания, които са опитали да измерят ефектите от продължителната употреба на канабис в юношеството. Докладът на Мейер е най-често цитирания: IQ на юноши употребяващи канабис. Там, употребата на канабис е представена като риск за децата, но учените изразяващи тези опасения може би не са запознати с всички доклади по темата, за да бъдат изложени рисковете в ясна перспектива.

Още повече, често пъти научни изследвания са направени на базата на конфискувана от полицията и с неясен произход растителна маса, която действително може да съдържа вредни химикали, които да допринасят за наблюдаваните ефекти. Повечето канабис се отглежда на изкуствена светлина с феминизирани семена. Продукцията от технологията на феминизираните семена според редица експерти е отговорна за т.н. „зомби трева“, която изтощава потребителите и създава тревожно усещане в тях.

Технологията на феминизиране е резултат от пръскане с много вредни химикали на растение - майка, което после дава до 95% шанс за покълване на женски растения от своите семена. Подобна технология е неестествена и получената растителна маса няма същия терапевтичен ефект, както растение отгледано на слънце в естествена среда, следвайки подходяща технология на отглеждане и торене, и от неподправени семена.

Много пациенти, лекари и отглеждащи билката споделят, че лечебните ѝ свойства са най-силни когато пациентите си взаимодействат с растенията, т.е. да участват в процеса на отглеждането, поливането и подрязването. Лечението е по-успешно когато е налице положително отношение към билката.

Докладът на Мейер демонстрира лек спад в IQ пунктовете сред употребяващите канабис, което вероятно се отнася за богати на тетрахидроканабинол (ТХК) сортове и за развлекателна употреба сред здрави хора. Също така, доклада не се отнася до източника на тествания продукт. Това е сериозен недостатък в мотивите на хората, тъй като се приема, че всичкия канабис е един и същ. Всъщност съществуват хиляди сортове с различно съотношение на активните съставки.

Последователността на геномите при канабиса и при хората демонстрира, че растенията канабис са 10 пъти по-променливи, отколкото хората. Добре известно е, че конопа може драстично да варира от 0% ТХК и 20% канабидиол (КБД) до 1:1 съотношение на двете. По същия начин, други канабиноиди и терпени често не се измерват в подобни проучвания, което затруднява картографирането на рисковете сред пациентите с епилепсия, желаещи да използват предимно КБД.

За да се постави всичко това в перспектива, трябва да се вземе предвид влиянието на легалните вещества като етанол например върху IQ. Проучване на тема вредни вещества в юношеството съпоставя канабиса с етанола. Ако обърнем внимание и на ефектите от лекарства като phenobarbital в развитието на детския мозък, с просто око е явно лицемерието на фармацевтичната среда по отношение на опасенията за КБД или дори ТХК.

Клетвата на Хипократ гласи „на първо място, да не се вреди“, което може да разтълкува като грешка бездействието на лекарите. Актът да не се направи нещо в случаите на страдащите от синдрома на Драве вероятно причинява повече вреда, отколкото едни 6 IQ пункта, посочени в доклада на Мейер. По същия начин, дългосрочните ефекти от предписаните лекарства на децата са еднакво неизвестни и вероятно пагубни за стойностите на IQ – една и без друго спорна мярка за интелигентност или успех в живота.

Голяма част от определянето на стойността за интелигентност се основава на паметната способност, а както и последните доклади показват, тази загуба на памет заради ТХК може да бъде намалена при едновременното приложение на COX-2 инхибитори като ибупрофен. Канабидиол е добре познат умерен COX-2 инхибитор, предполагащ всяко едновременно прилагане на ТХК в присъствието на КБД лесно да елиминира риска от загуба на памет. По същия начин други изследвания, които наскоро бяха публикувани, демонстрираха, че психоактивните ефекти на ТХК може да бъдат потиснати след администрация на прегненолон. Проучване сред бременни жени в Ямайка дава допълнителна перспектива за риска от ТХК - ако въобще съществува в КБД екстрактите.

Тази графика подчертава данни от изследвания, измерващи токсичността на КБД. 21 проведени изследвания в рамките на 40 години не са открили негативни ефекти свързани с канабидиола.