Адвокатска кантора „Хора и права“ дава следното прессъобщение по повод делото, в което се заговори за право на тежко болни да отглеждат сами своя медицински канабис:

Административният съд в Кьолн помага на тежко болни пациенти, сами да отглеждат канабис. Последната дума, да се надяваме скоро, има върховният административен съд.

За пациентите, които са се насочили към отглеждане на канабис за собствени нужди с цел терапия на тежки болести, 22 юли 2014 г. е един добър ден. Административният съд в Кьолн отсъди на трима пациенти в Кьолн правото на собствено отглеждане.

Компетентният административен орган, Федералната служба за лекарствата, сега има само възможността да влияе върху условията за отглеждането или по-специално за прилагане на определени минимални изисквания за безопасност. На седмото заседание на Административния съд обаче стана ясно, че за собствено отглеждане от пациенти ще важат по-ниски изисквания, отколкото за болници или аптеки.

С тези решения Кьолнският административен съд надскочи своето решение от 2011 г. както и решението  на Върховния административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия от 11 юни 2014 година. В техните решения исканията на обжалващите за вдигане на забраната  бяха обявени за незаконни. При съдебните решения  обаче е преценяно „дали“ да не се допусне отглеждане за собствени нужди при пациенти, които са изчерпали всички алтернативни възможности за терапия.

Тъй като Федералното министерство на здравеопазването е инструктирало компетентния орган, Федералната служба за лекарствата,  да не се предоставя разрешение за отглеждане, съществува опасението, че преценката винаги ще е в ущърб на пациента.

Пациентите, на които не им е останала друга алтернатива за терапия освен сами да отглеждат растението, още не са достигнали крайната цел: предполага се, че държавата ще обжалва либералното и в интерес на пациента решение на Административния съд. Последната дума в това дело ще има Върховният административен съд. Там вече отлежава друго дело, което кантората „Хора и права“ дава за преразглеждане. В този случай също се касае за това, службата по лекарствата да може да решава относно някои условия на отглеждането, но не и дали на пациента му е разрешено да отглежда канабиса, от който се нуждае спешно, тъй като няма друга алтернатива, а също не може да си позволи финансово медицинския канабис, който има право да купува с рецепта от Холандия.

Делото на нашия клиент Ралф. Х. всъщност ясно показва  до къде се простират  границите на решенията на Административен съд – Кьолн. Неговата жалба беше отхвърлена, защото жилищната му ситуация не позволява достатъчно сигурно отглеждане според възгледите на камарата. С това от един тежко болен с постоянни болки се изисква да смени жилището си с по-голямо, за да може да отглежда незаменимия предвид състоянието му канабис. Това не е разбираемо нито предвид минималните рискове на собственото отглеждане, нито предвид тежестта на заболяването. Адвокат Др. Оливър Толмейн коментира този аспект на решението: „Не е за вярване, че въпросът дали един тежко болен човек може да се лекува зависи от плана и големината на жилището му.“ Неговото резюме за ситуацията след решението на АС – Кьолн “Да се надяваме, че върховният административен съд ще преразгледа възможно най-бързо делото, за да може положението на болния да се подобри“.

Той веднага насочва вниманието към това, че в момента има много пациенти с постоянни болки, на които е разрешено да използват канабис, които обаче по финансови причини са принудени да отглеждат нелегално (месечно разходите за медицински канабис могат да достигнат до 1000 евро). Последствията са претърсвани жилища, унищожени растения и наказателни производства. „Това също ясно показва, колко спешно е изясняването на правната ситуация.“

Други източници:
1. http://www.tagesanzeiger.ch/
2. http://www.foxnews.com/
3. http://www.reuters.com/
4. http://www.dw.de/