Отглеждане на Коноп е резултат от твърдото ни убеждение, че идеята за забранени растения е смехотворна и единствено добрата информираност може да ни предпази от вреди за индивида и обществото, както и че всеки физически зрял и психически здрав човек трябва да бъде свободен да приема всякакви вещества по свое усмотрение, стига с това си действие да не носи вреда на другите.

Вярваме, че отглеждането на канабис за лична употреба е единствения начин да се откъснат потребителите му от контакти с нарко-мафията, разпространяваща и много по-вредни продукти.

Настоящето издание се разпространява СВОБОДНО и БЕЗПЛАТНО. Читателят може да се чувства свободен да го копира, разпечатва и разпространява, стига да се запазва целостта и четимостта на текста и илюстрациите. Копирането и разпространяването му в частни и обществени мрежи и в частност Интернет са горещо препоръчителни.

Връзка към книгата тук.