Изследване публикувано този месец в Европейския Журнал по Невронаука, вижда в канабиноидите открити в конопеното растение ефективно решение за лечение на остеоатрит.

Остеоартритът (Osteoarthritis), известен още като остеоартроза, артроза или дегенеративна ставна болест е най-често срещания вид артрит. Това е заболяване, при което настъпва изменение на ставата, стесняване на ставната цепка. Това ограничава движението и е съпроводено със силни болки. Най-общо това заболяване се определя като „изхабяване“ на ставата. Със сигурност е установено, че наднормената маса (независимо от възрастта) натоварва ставите и може да причини артроза.

„В момента терапевтичните подходи за лечение на остеоартрит са ограничени, тъй като няма медикаменти, които контролират развитието на болестта, a аналгетичното лечение ограничава ефикасността. Множество доказателства от предклинични изследвания подкрепят интереса в ендоканабиноидната система, като нова терапевтична цел за блокиране на остеоартритна болка.“

„Вече има налични фармакологични проучвания показващи антиносисептивните ефекти на канабиноидите в различни животински модели. Убедителни доказателства предполагат активното участие на ендоканабиноидната система в патофизиологията на това заболяване.“

„Повсеместно разпространените канабиноидни рецептори в тялото, заедно с физиологичната роля на ендоканабиноидната система в регулацията на болка, възпаление и дори ставна функция, задължава по-нататъшното изследване на конопа.“

Изследователите достигат до заключението, че „изследването показва добри резултати след администрирането на канабиноиди при лечението на остеоартрит.“