ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Бъдещето на България безспорно зависи до голяма степен от развитието на земеделския сектор. Похвално е, че се обръща внимание на най-наболелите проблеми изразени гласно от установените земеделски асоциации, но има редица лесно решими проблеми, които обгръщат в абсолютен мрак и дори по-лошо - спъват високо-перспективни инициативи.

С цел конкретизация на проблема ще насоча вниманието Ви към един добре забравен, но изключително високо перспективен, напълно подходящ за нашите географски ширини отрасъл – производството на коноп. Индустриалният коноп (наричан от старите хора в България гръсти) има повече от 35 000 приложения – здравословни храни и добавки, натурална козметика, медицина, горива, модерни строителни материали, алтернативи на петролни продукти, висококачествен текстил, бои и много други приложения, които в почти всеки един случай предлагат по-качествена, конкурентна и устойчива алтернатива на съществуващите продукти.

В световен мащаб конопът се завръща с пълна сила и създава нови работни места, като в същото време предлага на клиентите качествени, здравословни и отговорни към околната среда продукти.

Като земеделска култура, конопът представлява много голям интерес, защото е перфектната ротационна култура – корените продълбочават и аерират земята, а гъстата листна маса и бързия растеж задушават и изчистват земята от бурени. Конопеното растение няма нужда от пестициди и химикали, които да спомагат растежа и борбата му с вредители, поради което ефектът на тази култура върху околната среда е изцяло позитивен.

Имайки предвид казаното дотук смятам, че ще разберете мотивираното ни решение да започнем отглеждането и популяризирането на тази добре забравена култура в България. Тук, обаче започва същинската конкретизация на проблема. Въпреки, че България е законово облагодетелствана и е част от списъка с държави, които разрешават контролираното производството на индустриален коноп, административната пътека за получаване на разрешително е необходна. Съответните административни изисквания са практически недостижими.

В опитите ни да покрием всички нормативни изисквания за получаването на разрешително за отглеждането на индустриален коноп се натъкнахме на редица трудности и конкретно една непреодолима такава. Тя се крие в списъка с документи, които се подават ежегодно от 1-ви до 10-ти януари от всеки евентуален кандидат-фермер по Наредба №12 от 24.04.2001г., чл. 29. Две от изискванията са всеки кандидат да предостави съответните сертификати с лабораторни изследвания на посевния материал в гореописания срок, което се оказва невъзможно. В България не се предлага посевен материал и по препоръка на Министерството на Земеделието и Храните се обърнахме към редица европейски дистрибутори и производители на семена от списъка с разрешени сортове. Свързахме се с дистрибутори в държавите с най-голямо производство на индустриален коноп (Франция, Германия, Холандия, Италия и др.), както и с няколко от по-малките такива като отвсякъде получихме един и същи отговор – “посевният материал не е сертифициран и няма да бъде сертифициран преди ранната пролет”. Дистрибуторите пакетират и сертифицират всеки пакет посевен материал в началото на годината, което отнема време. Не получихме оферта за по-рано от средата на месец февруари.

Въпреки гореописания проблем, ние подадохме всички останали документи от списъка, съпътствани от декларация, с която се задължаваме да представим и внесем изискваните сертификати на отговорните органи за издаването на разрешително в най-кратък срок след получаването им.

Господин Министър, дори и с тези си действия да получим нужното разрешително смятам, че много фермери ще се откажат (и вече са се отказали праз годините) от решението да отглеждат тази изключително интересна култура, с което лишаваме България от перспективите описани по-рано в писмото. С решението на този проблем, ще дадем на България възможността за равен старт в този изключително високо перспективен земеделски отрасъл и съпътстващите го многобройни индустрии.

Вярвам, че всички ние трябва да постъпим отговорно. Ние като фермери ще се опитаме и Ви призоваваме да ни позволите.

С уважение,
Александър Червенков

От името на
Агролоджик ЕООД, с. Поповяне