Малко по малко, ирационалните лъжи подкрепящи забраната биват разбити една по една. Дори и в министерствата, медицинският канабис намира нови съюзници. Пример: доклад публикуван в Интернационалният Вестник по Неврохимия гласи, че канабиноидът канабихромин (КБХ), подпомага растежа на мозъчни клетки.

Освен психотропният химикал Δ9-тетрахидроканабинол (ТХК), доказателствата показват, че други не-психотропни фитоканабиноиди също имат медицински ползи. Това проучване има за цел да изясни ефектите на главните не-ТХК фитоканабиноиди върху невронните стволови клетки на възрастните, които са важна част на мозъчната функционалност, здраве и патология. Тествани са три химикала: канабидиол (КБД), канабигерол (КБГ) и канабихромин (КБХ) и е открито, че КБХ има позитивен ефект върху жизнеспособноста на невронните стволови клетки при мишките.

Докато някои митове за марихуаната умират бавно - това скорошно проучване проведено в Института по Биомолекулярна Химия и финансирано от производителите на Sativex е едно от многото проучвания, които доказват, че канабиноидите в канабиса могат да ускорят растежа на мозъчни клетки.

Учените от Института по Биомолекулярна Химия стигат до заключението:

„На базата на предишен доклад, ние проучихме участието на аденозиновия рецептор А1 в ефектите на КБХ върху тези клетки и открихме, че селективният аденозинов антагонист на рецептор А1, Ди-пропило-циклопентилен-ксантин, противодейства на фосфорилацията на ERK1/2 и регулацията на нестин от КБХ, показвайки, че аденозинът участва в ефектите на КБХ, но не и в ефектите на КБХ върху GFAP expression. После, измерихме нивата на ATP като оравновесен маркер на аденозина и открихме по-високи нива на ATP по време на разграничаването на невронните стволови клетки в присъствието на КБХ. Изводът е, че КБХ увеличава разнообразието на невронните стволови клетки.“

Научните открития като това са трудни да бъдат игнорирани, въпреки че държавните институции правят всичко възможно да не им обръщат внимание. Успехите на медицинския канабис, разпространяващи се на дълго и широко, поставят начало на новата ера на реформи и всеобщо приемане на растението коноп, и този път науката е на страната на хората.