Русия разреши отглеждането на коноп и сънотворен мак  за употреба в хуманната и ветеринарна медицина, съобщава парламентарният вестник.

В съответствие с решението на кабинета на министрите на Русия, на страната е разрешено да отглежда двете растения без ограничение на съдържанието на наркотични и психотропни вещества в нея.

Индустриалният коноп не трябва да съдържа повече от 0,1% тетрахидроканабинол, а индустриалният мак не трябва да съдържа общо кодеин, орипавин, морфин и тебаин повече от 0,6%.

Припомняме Ви, че още миналата година земеделските производители от областта Удмуртия започнаха да изучават технологията за отглеждане на коноп.